Ritningar vikvägg

020

020

Centrisk enflyglig

020B

020B

Centrisk enflyglig

021

021

Centrisk enflyglig

021B

021B

Centrisk enflyglig

022

022

Centrisk tvåflyglig

022B

022B

Centrisk tvåflyglig

023

023

Centrisk tvåflyglig

024

024

Excentrisk enflyglig

025

025

Excentrisk enflyglig

026

026

Excentrisk tvåflyglig

BIM-objekt centrisk

BIM-objekt centrisk

Vikvägg centrisk med dörr

BIM-objekt excentrisk

BIM-objekt excentrisk

Vikvägg excentrisk med dörr

Ritningar glasvikvägg

Ritning glasvikvägg

Ritning glasvikvägg

BIM-objekt excentrisk

BIM-objekt excentrisk

Glasvikvägg excentrisk med dörr

Ritningar blockvägg

Detaljritning

Detaljritning