Takhängd eller golvgående

Winabs vikväggar levereras i två grundutföranden. Takhängda vikväggar löper lätt och smidigt i en bärskena i taket medan golvgående vikväggar förflyttas i en golvskena med tyngden vilande mot golvet. Lokalens form och förutsättningar avgör vilket alternativ som passar bäst. 

Takhängda väggar

Teknik

Väggelement av vald storlek och sektionsindelning hängs upp och löper i en takskena. Väggarna tätas mot golvet med hjälp av gummilister.

Takhängda väggar erbjuds enbart med centrisk upphängning.

Vikväggar kan utformas som 1-flyglig eller 2-flygliga (mötande). När väggens längd överstiger 10m rekommenderas 2-flygligt utförande.

Kontakta gärna oss på Winab för bästa lösning.

Fördelar

Montering av taghängda vikväggar kan ske utan skenor och ingrepp i golvet vilket ger fria, obrutna golvytor.

Takhängd vikvägg

Golvgående vikväggar

Teknik

Golvgående vikväggar löper på kullagrade hjul i en golvskena. Väggens tyngd vilar helt och hållet mot golvet och golvskenan. 

En styrskena i taket ger stabilitet men belastar inte takkonstruktionen. Tätning mot golv- och styrskena med gummilister.

Golvgående vikväggar erbjuds med centrisk, alternativ excentrisk upphängning.

Fördelar

Golvgående vikväggar kräver ingen bärighet i takkonstruktionen då väggens tyngd vilar direkt mot golvet.

Golvgående vikvägg