Ladda ner

Ladda ner är ditt eget bibliotek av produkt- och handhavandeinformation kring flertalet av våra produkter. Här finns relevant produktfakta men också ritningar och dokumentation kring montering, drift och skötsel.

Dokumentarkivet innehåller PDF-versioner av våra broschyrer och faktablad liksom ritningar i olika format på ett stort antal av våra produkter. Här finns också monteringsanvisningar samt våra drift- och skötselanvisningar. 

Saknar du dokument som krävs för ditt val av skiljevägg, kontakta vår teknikavdelning.

Torbjörn Martinsson
Teknik / Dorma
Tel. 08-5200 51 36
torbjorn.martinsson@winab.se

Dokument tillgängliga för nedladdning