Ledande inom vikväggar och blockväggar

WINAB är nordens ledande leverantör av vik- och blockväggar. Vi erbjuder flexibla, kundanpassade vägglösningar för miljöer där kraven på en flexibel och rationell användning av lokalens ytor är höga. Våra produkter är vanliga i skolor, kontor och sjukhus men också i offentliga miljöer som hotell, konferensanläggningar, kultur- och konsertlokaler.

"Erfarenheten ger oss styrka. Vi har i målmedvetna steg byggt upp en kunskap som gör oss starka i relationen med våra kunder. Vi förstår vad kunderna vill ha och kan anpassa våra lösningar därefter".

Vår bakgrund

Winabs rötter är djupa. Det som inleddes i ett garage på Ekerö för mer än fyrtio år sedan har med stolta familjetraditioner och starkt entreprenörskap blivit en modern industriverksamhet med kunder över hela världen. 

Erfarenheten ger oss styrka. Vi har i målmedvetna steg byggt upp en kunskap som gör oss starka i relationen med våra kunder. Vi förstår vad kunderna vill ha och kan anpassa våra lösningar därefter.

2014 förvärvades verksamheten av börsnoterade Indutrade, en internationell storkoncern med över 200 företag som utvecklar, producerar och säljer produkter med högt teknikinnehåll. 

Vår plats i Indutrade ger oss styrka och stabilitet och långsiktiga möjligheter att Utveckla vår verksamhet.

Våra produkter

Winab erbjuder skiljeväggar av två huvudtyper. Takhängda eller golvgående vikväggar är utmärkta alternativ vid avskiljning av t.ex kontorslokaler. Vikväggen – som formas efter kunden önskemål vad gäller storlek, färg och marterial – är lätt och smidig att ställa fram och vika ihop.

Blockväggar har en kraftfullare konstruktion och kan erbjudas med ett högt mått av ljudisolering. Blockväggen passar bra i lokaler med höga krav på ljudmiljön. Även blockväggen är enkel att fälla ihop och tar minimal plats i lokalen när den är parkerad.

Våra kunder 

Winabs vik- och blockväggar finns överallt där lokalens form och storlek kontinuerligt behöver förändras.

Viktiga branschområden är utbildningssektorn där våra produkter används inom barnomsorgskolor, universitet och andra utbildningsmiljöer. Våra vägglösningar är också vanliga i sjukhus, kontor, konferensanläggningar och hotell samt i kultur- och konsertlokaler.

Produkterna säljs över hela världen. I Sverige är beställaren ofta byggentreprenören som utifrån slutkundens önskemål svarar för beställningen. I direkt dialog med Winabs säljare formas lösningar skräddarsydda utifrån lokalens form och väggarnas syfte. Väggarna produceras i egen fabrik och monteras på plats av våra egna montageteam. 

Winab är också en frekvent aktör vid större upphandlingar, med arkitekter och ingenjörer som ansvariga projektörer och beställare.

På marknader utanför Sverige marknadsförs våra väggar genom noggrant selekterade partners, internationella företag med genomtänkta nätverk av lokala distributörer. Exportandelen ökar successivt och svarar för en växande del av WINAB:s produktion.

Stora marknader är våra skandinaviska grannländer Finland, Danmark och Norge men vi är också en välkänd aktör i t.ex England och Frankrike. 

Karta över kunder och områden