Värdegrund

Vår ägare Indutrade har ett grundmurat rykte över hela Europa om ärlighet och integritet kring sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. Som del av koncernen är det viktigt att vi inom Winab delar gemensamma värderingar och följer uppsatta grundregler.

Indutrades uppförandekod ger oss vägledning kring hur vi ska förhålla oss till vår omvärld och hantera konkreta situationer.

På Winab har vi skapat ett eget uttryck för detta som vi sammanfattar enligt följande.

 • Visa respekt och omtanke
  Jag bemöter alla medmänniskor med respekt, omtanke och intresse samt visar en positiv och välkomnande attityd.

 • Uppmärksamma bra insatser
  Jag ser och berömmer goda föredömen och gärningar och gläds åt andras och mina egna framgångar.

 • Se till helheten och hjälp till i förbättringsarbetet
  Jag ser till helheten och jobbar kontinuerligt och aktivt med att förbättra mitt arbete.

 • Ta ansvar
  Jag tar ansvar för mina handlingar och löser de problem som jag stöter på, själv eller med hjälp av andra.

 • Håll vad du lovar
  Jag håller vad jag lovar och är saklig och ärlig i min dialog.