Akustiska pyramider

Våra moderna och attraktiva akustiska pyramider fyller en viktig roll som rummets diffusorer. Med rätt placering förstärker pyramiderna röstens framkomlighet, vilket öppnar möjligheter för privata sfärer i öppna inomhusmiljöer då talaren inte måste tala högt för att höras.

Hur fungerar diffusorer?

Rummets ytskikt i väggar, golv och tak påverkar i högsta grad hur vi uppfattar ljudet. Hårda ytor leder till en ljudbild som kan upplevas jobbig för det mänskliga örat.

En ljudvåg studsar mot hårda ytor på samma sätt som ljuset reflekteras i en spegel. På vägen från "sändare" till "mottagare" reflekteras vågen med samma inkommande som utgående vinkel, vilket indirekt ger upphov till en fördröjning och en upplevelse av att ljudbilden blir rörig.

Ljudbilden kan förbättras med absorbenter i omgivande väggar, tak och golv. En alternativ metod är att med hjälp av diffusorer bryta upp ljudvågorna och sprida dem i olika riktningar. 

Pyramiderna lyfter både design och ljudmiljö

Våra modernt designade Pangaia Pyramid Diffusers har fått ett gott mottagande både bland arkitekter och ljudansvariga inom offentlig miljö.

Korrekt placerade medverkar de till en effektiv diffussion av ljudvågorna och starkt förbättrad akustik i lokalen. 

Attraktiv form, rikt urval av kulörer och stora möjligheter att variera monteringsmönstret gör också Pyramid Diffusers till ett spännande inslag i byggnadens arkitektur.