Vikväggar - när du snabbt behöver ett extra rum

Med en smart och flexibel vikvägg förvandlas den för dagen överdimensionerade samlingssalen, utbildningslokalen eller konferensrummet till mindre enheter anpassade för ändamålet. Nyttja varje dyrbar kvadratmeter på bästa sätt med en vikväggslösning från Winab.

Ljudklassade vikväggar

Vikväggar för hög flexibilitet

Vikväggen är det optimala valet för lokalanvändare med höga krav på flexibilitet. I miljöer där utrymmesbehovet ofta varierar är vikdörren en snabb och effektiv lösning.

Läs mer

Takhängd vikdörr

Takhängda eller golvgående vikväggar?

Takhängda vikväggar löper lätt och friktionsfritt i en takskena medan golvgående förflyttas i en golvskena med tyngden vilande mot golvet. Fastighetens karaktär och rummets förutsättningar avgör ditt val.

Läs mer

Parkering av vikväkkar

Hur ska väggen parkeras?

I stängt läge ger din vikvägg en helt plan väggyta. I öppet läge behöver sektionerna parkeras på en plats som är lämpligt utifrån lokalernas utformning och funktion. För vikväggar finns fyra parkeringsalternativ.

Läs mer

Vikväggar

Vikväggar

Vikväggen är det optimala valet för lokalanvändare med höga krav på flexibilitet.

Läs mer

Ljudreduktion

Ljudreduktion

Winabs program omfattar vikväggslösningar för alla ljudmiljöer. 

Läs mer

Glasvikväggar

Glasvikväggar

Glasvikväggar kombinerar krav på avskildhet med ett öppet och luftigt intryck och ett starkt inflöde av ljus. 

Läs mer

Brandvikväggar

Brandvikväggar

Winabs brandvikvägar är konstruerade och tillverkade för att uppfylla brandklass EI30.

Läs mer