Ljudterminologi

För att kunna påverka ljudets inverkan på arbetsmiljön är det viktigt att förstå hur ljudvågorna beter sig och hur vi med smart teknik och rätt utrustning kan dämpa och styra ljudets förflyttningar. I Winabs ljudskola reder vi ut innebörden av begrepp som är viktiga vid skapandet av en bra ljudmiljö.

Akustik – läran om ljud

Akustiken beskriver hur våra öron uppfattar ljudet i rummet. Akustiken påverkas av ljudets rörelser och dämpning som i sin tur bestäms av lokalens utformning, materialval (ljudabsorption) och stomme (konstruktion och ljudisolering av väggar, golv och tak).

Med rätt val av vägg och ytskikt kan rummets ljudmiljö och akustik förbättras avsevärt. 

Ljudabsorbtion

Ljudet dämpas då ljudvågens energi absorberas i omgivande material.

Varma material, som t.ex tyg, har förmågan att fånga in ljudvågornas energi. Tygbeklädda ljudabsorberande material på vik- och blockväggar gör att akustiken i rummet upplevs behagligare.

Flanktransmission

Flanktransmission innebär att ljudet tar sig via materialen kring väggen till ett annat rum.

Winabs vik- och blockväggar är utvecklade för att förhindra att ljudet passerar genom väggen. För att nå det eftersträvade fältvärdet är det dock viktigt att även anslutande konstruktion verkar för att stoppa ljudet.

Ljudet följer ofta installationer och reglar. Takgips och golvskivor ska därför avsluta mot väggen och inte passera väggens över- och underkant. 

Efterklang

Efterklang är ljud som fortsätter att höras även efter det att ljudkällan har slutat att höras.

Ljudet studsar mellan rummets ytor och kan skapa ovälkomna effekter från oväntat håll. Ljudabsorberande material och välplacerade vinklar i planlösningen hjälper till att minimera efterklangen.

DB – Decibel

Decibel (dB) är ett mått på väggens ljudvärde, dvs hur bra den är på att stoppa ljudvågorna som vårt öra uppfattar som oljud. Ju högre dB-värde, desto bättre motståndskraft.

Rw – Ljudvärde laboratorievärde

En produkts Rw-värde beskriver uppmätt ljudreduktionsvärde i laboratoriemiljö. Det ljudvärde som redovisas i de till väggen bifogade testprotokollen verifierar att väggarna är testade och godkända enligt angivna ljudkrav. 

R´w – Ljudvärde fältvärde

När väggarna monterats i avsedd miljö kontrolleras ljudvärdet på nytt. Fältvärdet (R´w) visar väggens verkliga ljudreduktion. Vanligen visar fältvärdet 3-6 dB lägre än laboratorievärdet. Om konstruktionen runt väggen inte uppfyller egna ljudkrav (flanktransmission), kan fältvärdet försämras.