Blockväggar med infällt glas

Släp in ljuset genom att förse din blockvägg med infällt glas. Kombinera känslan av en öppen planlösning med möjligheter till avskildhet och en fungerande ljudmiljö. Winab erbjuder glasförsedda blockväggar för de flesta ändamål med stor variation sett till profilutförande och glastyp.

Lyftet för interiöra miljöer

En vägg med infällt glas ger ett arkitektoniskt lyft åt interiöra miljöer. Glaset ger rymd och en attraktivt helhetsbild och inte minst möjligheter att dra nytta av ljuset från yttermiljön eller närliggade lokaler.

Glas är ett tåligt och slitstarkt material som är lätt att hålla rent. Materialet uppfyller också riktlinerna kring hållbarhet då det är fullt återvinningsbart. 

Placeringsalternativen är många. Dela av en del längst in i lokalen med bibehållet ljusinflöde och nyttja det extra rummet för grupparbeten eller enskillda samtal. Dela det stora klassrummet i två delar och behåll uppsikten över båda halvklasserna.

Blockväggar med infällt glas ger en attraktiv och modern miljö i kontor, skolor eller annan offentlig miljö.

Stora valmöjligheter

Blockväggar med infällt glas erbjuder samma höga flexibilitet som våra blockväggar i övrigt.

Konstruktionen bygger på kompletta block med parallella planglas innefattade av en stabil ram av aluminium. Upphängnings- och parkeringsalternativen är exakt de samma som för våra övriga blockväggar.

Användningsområdet och väggen syfte styr valet av glas. Vårt program omfattar klara genomsiktliga glas, infärgat glas med lameller, glas med screentryck, frostat glas men också vågade alternativ som blästrade glas. 

Valfriheten går igen även i valet av infattning och ramar som i standardutförande täcks av natureloxerad aluminium men som tillval erbjuda även i andra färger och beläggningar.

Specifikationer

Tjocklek 85-96 mm beroende på krav på ljudklassning
Vikt/m² 26-53 kg beroende på krav på ljudreduktion (inkl skenor och monteringsdetaljer)
Sektionsbredd Min 400 mm / Max 1250 mm
Höjd Max 6000 mm (högre vid förfrågan)
Färg/ytbehandling Enligt önskemål
Ljudreduktion Rw 44 dB

 

Monteringsanvisningar

WINABs blockväggar är enkla att montera. De tillverkas helt efter beställarens önskemål beträffande mått, sektionsindelning och ytbehandling. Samtliga blockväggar är takhängda vilket eliminerar behovet av golvskenor och alltid ger helt rena och fria golvytor. Väggblocken har teleskopiska tätningar i över- och underkant och kan erhållas som en- eller tvåpunktsupphängda beroende på parkeringsönskemål. Tvåpunktsupphängda blockväggar erbjuder helt dold parkering, där väggblocken kan parkeras i eller utanför lokalen. För god tätfunktion mellan golv och vägg krävs att golvet är plant.

Uppstår problem med montaget är ni välkomna att kontakta oss.

Nedladdningsbara filer

Ladda ner monteringsanvisning

 

Monteringsanvisning WINAB 2000, blockväggar

GRUNDINFORMATION
Blockväggen består av sektioner som hänger i bärskena. Sektionerna spännes fast mellan bärskena och golv. Golvskena förekommer ej. Blockväggen kan vara av typen Enpunkt eller Tvåpunksupphängd med respektive 1 eller 2 st bärvagnar. är det en 2-punktsupphängd vägg finns ett garage. En 1-punktsupphängd vägg har inget garage.

 1. Kontrollmät stängningslinjen. Verifiera att väggen har samma mått.
 2. Kontrollera mått för garage. Garaget skall rymmas i därför avsett utrymme. Kapning ska ej ske av garage. De raka längderna kan levereras med övermått. Kapa aldrig kortare än vad stängningslinjen anger på ritning.

MONTAGE AV GARAGE

 1. Borra skruvhål på lämpligt avstånd.
 2. Skruva garaget underifrån enligt skenritning.

MONTAGE AV RAKA SKENOR

 1. Borra skruvhål på lämpligt avstånd.
 2. Kapa vid behov till de mått som ritningen anger.
 3. Skruva skenan underifrån enligt skenritning. OBS! Spara sista skenbiten till dess att sektionerna har hängts på plats.
 4. Använd medföljande clips i skenskarvarna.

MONTAGE AV SEKTIONER

 1. Sektionerna hänges i bärskenan i den ordning så som det anges på medföljande ritning.
 2. Skruva upp sista skenbiten.
 3. Karmarna monteras på plats i lod under takskenan.
 4. Bärvagnarna justeras så att sektionerna centreras mellan golv och tak varefter låsmuttrarna drages åt. (Nyckel 24, 18 och 13mm).
 5. Foga mot vägg och tak för att säkerställa ett tätt montage.
 6. Följ Drift & Skötselanvisningen för att verifiera väggens funktion.

Parkering

Dold parkering när väggelementen inte skall synas

Blockväggar levereras alltid som takhängda väggar. Blocken har teleskopiska tätningar i över- och underkant och kan levereras som en- eller tvåpunktsupphängda i takskena beroende på parkeringsönskemål.

Tvåpunktsupphängda blockväggar erbjuder möjligheten till helt dold parkering, i eller utanför lokalen.

Parkeringsalternativen nedan är endast några exempel på hur blockväggar kan parkeras. Parkeringsmöjligheterna är betydligt mer omfattande än så och mycket flexibla beroende på vilka önskemål man har och de förutsättningarna lokalerna erbjuder.

Parkeringsalternativen i K1, Z1, E1 och till viss del K4 är de mest använda medan alternativen i K3, K5, K6, Z1 och Z2 mer är att betrakta som speciallösningar.

Nedladdningsbara filer

Parkeringsaltenativ som PDF

 

Parkeringsalternativ

K1

Parkeringsalternativ K1
Liten, kompakt parkering. Två- punktsupphängning där ena hjulparet löper i stängningslinjen. Ett parkeringsalternativ som är lämpligt att välja när ena sidan av blockväggen är blockerad på ett eller annat sätt eller att det kan vara svårt att hitta infästningar utanför stängningslinjen.

K3

Parkeringsalternativ K3
Ett parkeringsalternativ där vägg- segmenten parkerats intill/bakom utskjutande vägg. Parkeringen kan inte betraktas som ”dold” men väggsegmenten får ändå en viss undanskymd placering när lokalen skall användas fullt ut – utan blockväggen.

K4

Parkeringsalternativ K4
Väggsegmenten har parkerats i en nisch utanför stängningslinjen. Här finns också möjligheten att skapa en dold parkering genom att sätta ditt en nischdörr som helt döljer väggsegmenten när de är parkerade.

K5

Parkeringsalternativ K5
Ett exempel på parkering där en utskjutande vägg används för att linjera flera parkeringssektioner och ett större antal väggsegment till en relativt lång stängningslinje.

K6

Parkeringsalternativ K6
Nisch vriden i 90°. Väggsegmen- ten är parkerade utanför stäng- ningslinjen och precis som i K4 finns även här en möjlighet att skapa en helt dold parkering genom att sätta en dörr över nischen.

Z1

Parkeringsalternativ Z1
Kanske den vanligaste tvåpunkts- upphängningen av blockväggar. Upphängningen är relativt lätt att montera och att föredra jämförd med K1 som kräver fler hante- ringsmoment vid stängning, öppning och parkering av väggen.

Z2

Parkeringsalternativ Z2
Ett parkeringsalternativ där vägg- segmenten sticker ut i mindre vid sidan av stängningslinjen i jäm- förelse med t ex Z1.

E1

Parkeringsalternativ E1
Enpunktsupphängd blockvägg där väggen parkeras mitt i stängnings- linjen. Parkeringen är enkel och okomplicerad att montera.

Principritningar

Detaljritning

BIM-objekt centrisk
Blockvägg centrisk med dörr