Med rätt produktion kan vi möta våra kunder

Produktionen är själva kärnan i Winabs verksamhet. Vi har under fyra decennier byggt en modern och flexibel anläggning där teknik, flöden och rutiner säkerställer att vi kan möta kraven från våra kunder.

I omfångsrika lokaler på Ekerö utanför Stockholm samlas – under ett och samma tak – samtliga led i Winabs värdekedja. På 6 300 välplanerade kvadratmeter har vi byggt en modern, ändamålsenlig produktionsenhet som uppfyller tuffa krav på kvalitet och effektivitet.

Kompetens att matcha kundunika krav

Produktens väg genom fabriken inleds i projekteringen där önskemål kring mått, funktionalitet och material tas emot och diskuteras.

Våra produkter är kundunika och våra säljare och konstruktörer tar i projektets startskede en konsulterande roll. På vår tekniska avdelning omsätts resultatet av kunddialogen i ritningar och produktionsunderlag.

Allt under samma tak

I parallella processer tillverkas väggskivor och profiler samt de mekaniska delar konstruktionen kräver.

Solida väggskivor sågas, slipas och rengörs innan de förs in i lackeringslinjen. I vägglösningar som omfattar fanér och laminat monteras laminaten på sågade skivor innan de ytbehandlas.

På montageavdelningen monteras skivorna i måttanpassade profiler. De färdiga blocken förses slutligen med spanjoletter, handtag, lister, lås och andra beslag som fullbordar den färdiga lösningen.

Starkt fokus på kvaliteten

Kunnig, engagerad personal är den bästa garanten för hög och jämn kvalitet. Här står vi starkt rustade. I vår produktion arbetar erfarna, pålitliga medarbetare som stolta tar sig an uppgiften att göra våra kunder nöjda.

Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem ger oss redskapet vi behöver för att styra och stärka våra processer. Winab är sedan oktober 2008 certifierade enligt ISO 9001 och 14001. En hörnpelare i systemet är att avsyna produkterna mot specifikation efter varje processteg.

För att gardera oss mot driftstörningar i produktionen finns också ett genomtänkt system för förebyggande och systematiskt underhåll.

Tillverkning i LEAN-miljö minimerar överflödiga produktionsmoment och förbättrar vår effektivitet. 

Miljö

Processer för återvinning, rökgasrening och ytbehandling med miljöanpassade lacktekniker bidrar till låg energiförbrukning och låga halter av skadliga ämnen i utsläpp och avfall.

Produktionsflöde

 

Flödesschema Produktion