Delat rum - dubbel glädje!

En skiljevägg fyller många syften. Med smarta vik- och blockväggar ges flexibiliteten att skapa arbetsytorna som för dagen behövs. Dekorativa, ljudabsorberande skiljeväggar ger samtidigt rummet karaktär och är ett lyft för arbetsmiljön.

Winab erbjuder flexibla, kundanpassade vägglösningar för kunder med höga krav på rationell användning av sina lokaler. Våra produkter används inom skolor och barnomsorguniversitet och andra utbildningsmiljöer men är också vanliga inom sjukhus, kontor, konferensanläggningar och hotell samt i offentliga miljöer som kultur- och konsertlokaler.

Vikvägg

Skiljeväggar ger effektiva rum

Med smarta vik- och blockväggar anpassas lokalen till behovet för dagen. Arbets- och mötesytor kan på ett ögonblick förvandlas, utan stora och kostsamma ingrepp.

Läs mer

Glasvikvägg

Skiljeväggar ger tysta rum

Höga ljudnivåer leder till stress och är en hälsorisk för personalen. Med genomtänkt arkitektur och rätt material i tak, golv och väggar skapas en fungerande ljudmiljö.

Läs mer

Parkering av vikväkkar

Blockvägg eller vikvägg?

Blockvägg eller vikvägg? Vilken typ av skiljevägg passar egentligen bäst? Behovet och lokalens förutsättningar fäller avgörandet.

Läs mer