Glasvikväggar

Winabs program erbjuder även vikväggar med glas. Glasvikväggen ger ett öppet och luftigt intryck med starkt inflöde av ljus i miljön där den monteras. 

Glasvikväggen byggs med dubbla ljudlamellglas som ger ett testat ljudisoleringsvärde på Rw 47 dB. Ljusgenomsläpptet och de ljudreduceraden egenskaperna gör glasvikväggar lämpliga för t.ex mötes- och konferensrum.

Hanteringsmässigt fungerar glasvikväggen på samma sätt som Winabs övriga vikväggar.

Glasvikväggen levereras med klart ljudlamellglas som standard. Glaspartier med tryckta mönster eller i färg erbjuds som option. Aluminiumpartierna erbjuds i svart-, vitt- eller som natureloxerat aluminium.

Ladda ner broschyren för glasvikväggar

Glasvikvägg

Glasvikväggen består av två parallella planglas som omges av en tunn aluminiumram. Väggen levereras med samma upphängnings- och parkeringsalternativ som vikväggar i standardutförande.

Angiven färg/ytbehandling avser standard. Andra alternativ erbjuds som tillval.

Specifikationer

Tjocklek 80 mm
Vikt/m² 46 kg
Sektionsbredd Max 950 mm. Vid hög vägg reduceras maxbredd.
Höjd Max 3500 mm
Färg/ytbehandling Profiler, karmar & takskena i svart-, vit- eller naturanodiserad aluminium, eller valfri RAL-kulör.
Ljudreduktion Rw 47 dB

Monteringsanvisning

WINAB:s glasvikväggar är enkla att montera. Väggen levereras väl emballerad på pall där vanligtvis en bunt med skenor levereras i en egen bunt. Tillsammans med väggpanelerna finns en låda med beslag och tillbehör. Bryt emballaget i samband med att montaget ska genomföras. Panelerna ligger i den ordning som de ska lyftas upp i takskenan. Undvik därför att byta ordning på panelerna i samband med lossning.

För god och tät funktion mellan golv och vägg krävs att golvet är plant. Det är mycket viktigt att anslutande konstruktion (golv, vägg och tak) uppfyller ljudkraven och varken orsakar överhörning eller flanktransmission. Vanligt förekommande ljudbovar är t.ex. ventilation, flytande golv och tvärgående balkar.

Verifiera om du ska sätta en golvgående-, alternativt takgående vikvägg. Den takgående vikväggen kräver en takkonstruktion som tål hela vikväggens vikt. Följ montageinstruktionen nedan eller välj att ladda hem en utskriftsbar version.

Uppstår problem med montaget är ni välkomna att kontakta oss.

Nedladdningsbara filer

Monteringsanvisning och handtagsmontage
Användarmanual

 

Montagebeskrivning för Winab golvgående glasvikvägg

  1. Se till att golvskena är monterad i våg ± 1 mm.
  2. Montera startkarm med sektion 1, stående på golvskenan, lodrätt mot vägg.
  3. Skruva fast takskenans U-profil i lod över golvskenan, montera undertaksskenan samt trä i tätningslisten.
  4. Res sektion nr 2, passa in gångjärnen samt tryck i sprintarna. Om övre sprinten ej kan tryckas i uppifrån på grund av platsbrist, böjes den något ca 2 cm under hatten och trycks in underifrån.
  5. Fortsätt enligt punkt 4 med de resterande sektionerna i nummerordning, 3,4,5 osv.
  6. Dra ut väggen enligt användarmanualen och lås fast den i plant läge med spanjoletterna.
  7. Justera takskenan så att tätningslisterna ligger an mot sektionernas överkant. Enligt figur 1 nedan.
  8. Montera slutkarmen och utför eventuella breddjustering. Enligt figur 2 nedan.
  9. Montera handtag enligt "Monteringsanvisning och handtagsmontage".
  10. Foga mot vägg och tak för att säkerställa ett tätt montage.

Parkering - två alternativ att välja mellan

En vikvägg är helt slät i stängt läge. I öppet läge parkeras sektionerna på det ställe som är mest lämpligt sett till hur lokalerna ser ut och ska fungera. Du bör även ta hänsyn till vad de byggnadstekniska lösningarna tillåter.

Öppnade vikväggar parkeras alltid direkt i eller intill stängningslinjen. Nedan ser du vilka alternativ du har möjlighet att välja.

 

Parkeringsalternativ

Klicka på bilder för att se i 3D.

1-flyglig vikvägg

1-flyglig, kanthängd vikvägg

Parkeringsrutan placerad innanför stängningslinjen och gångdörr i sista sektionen. Utföras endast golvgående.

2-flyglig vikvägg

2-flyglig, kanthängd vikvägg

Parkeringsrutorna placerade innanför stängningslinjen och gångdörr placerad mitt på vikväggen. Utföras endast golvgående.

Principritningar

Winabs glasvikvägg kan erhållas golvgående, excentrisk med motsvarande funktion som Winab Vikvägg 2000. Glasväggar med ljudisolering Rw 47dB, består av enskilda element som är fästa i varandra med gångjärn. I stängt läge bildar elementen en plan ljudisolerad väggyta. Väggarna tillverkas av planglas med valfri dekor.

Ritning glasvikvägg

BIM-objekt excentrisk
Glasvikvägg excentrisk med dörr