Felsökning vid ljudmiljö

När en vägg upplevs "läcka" ljud beror det vanligen på att ljudet smiter förbi på andra håll än genom väggen. Med effektiv felsökning kan orsaken till läckaget som regel snabbt lokaliseras. 

1. Lås samtliga paneler

Kontrollera att du har låst och därmed tätat samtliga sektioner i hela stängningslinjen.

2. Flanktransmission

Kontrollera att konstruktionen förebygger flanktransmission.

3. Plant golv

Kontrollera att golvet inte är ojämnt. Svackor i golvet släpper ljud under väggens tätningslister.

4. Felsökning i mörker

Tänd ljuset i ett rum. Stäng och lås väggen ordentligt.  Släck ljuset i det rum du står i. Kontrollera om du ser ljus genom väggen. Där ljuset passerar, där passerar även ljudet.