Vikväggar med ljudklassning

Ovälkomna ljud påverkar i högsta grad vår arbetsmiljö. Ljudstörningar uppfattas av många frustrerande och leder inte sällan till stress och ineffektivitet i arbetet. Vad som upplevs som störande är samtidigt individuellt. Vissa har större behov av tystnad och avskildhet än andra. Winabs väggprogram omfattar lösningar för alla ljudmiljöer. 

Smart teknik ger rätt ljudegenskaper

Rummets storlek och form samt de akustiska egenskaperna hos golv, tak och väggar är i högsta grad avgörande för lokalens ljudmiljö.

En vikvägg från Winab består av aluminiumprofiler beklädda med ytbehandlade skivor, en mellanliggande isolering samt ljuddämpande material. Med rätt dimensionering och genomtänkt teknik kring tätning kan vi erbjuda lösningar för de flesta ljudkrav.

Dokumenterad ljudreduktion

Winabs vikväggar är testade i laboratoriemiljö.

Laboratorievärdet betecknas Rw och skiljer sig från fältvärdet som betecknas R´w. Fältvärdet ligger som regel 8-10 dB lägre än laboratorievärdet.

Våra vikväggar ljudtestas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och är ljudklassade med en ljudreduktion motsvarande Rw 41 till 52 dB laboratorievärde.

Rätt akustik ger ljudmiljön ett extra lyft

Rummets akustik bestäms av hur ljudet "studsar" mellan väggar, golv och tak. Genom att styra hur ljudet förflyttar sig kan ljudmiljön förbättras.

Vårt Quite Solutions-program omfattar smarta, estetiskt tilltalande ljudabsorbenter med mycket goda akustikegenskaper. Attraktiva paneler i ett genomtänkt modulsystem som ger utmärkta möjligheter till skräddarsydda lösningar. Panelerna är lätta att montera och kan kombineras efter eget tycke och smak.

Produkterna är testade på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med utmärkta akustiska resultat.

Även våra vik- och blockväggar kan kläs med speciellt framtagen ljudabsorberande filt och tyg. De absorberar och reducerar studsande ljud i ett rum, ljudmiljön och akustiken förbättras och rummet uppfattas som lugnare. Vikväggarna har en ljudreduktion på 47 dB och blockväggarna upp till 52 dB.