Ljudisolerande väggar

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetslokal ges egenskaper som gör den lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsytor och samlingsutrymmen ska vara utformade och utrustade med hänsyn till sin användning, inte minst sett till ljudkrav. Winab erbjuder avskärmande block- och vikväggar för de flesta ändamål. 

Så uppnås ljudreduktion

Materialval och uppbyggnad är avgörande för hur skiljeväggen hanterar ljud. 

Vik- och blockväggar från Winab består av aluminiumprofiler beklädda med ytbehandlade skivor, en mellanliggande isolering samt ljuddämpande material. Med rätt dimensionering och genomtänkt tätningsteknik kan vi erbjuda lösningar för de flesta ljudkrav.

Ljudkraven bestämmer vilken av våra väggar som passar bäst. Vi erbjuder vik- och blockväggar längs hela skalan, från "ljudtillåtande" konstruktioner med reduktionsvärden på Rw 41 dB upp till starkt ljudisolerande väggar med uppmätta laboratorivärden upp till Rw 53 dB.

Väggarna har ljudtestats av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). 

Generella riktlinjer kring ljudisolering

R’w 48-51 dB
Erbjuder samtalssekretess. Skrik och högljudd verksamhet kan dock höras. En ljudisoleringsnivå som dock erbjuder acceptabla förhållanden i miljöer där kraven på sekretess inte är fullständiga men kraven på avskildhet är tydliga.

R’w 44-47 dB
Erbjuder viss samtalssekretess. Enstaka ord i högljudda samtal kan dock höras men inte riktigt uppfattas. En ljudisoleringsnivå som får anses som relativt hög standard i t.ex kontor där arbetsytor skall avskiljas från konferensrum.

R’w 40-43 dB
Ljudliga samtals kan uppfattas men samtidigt vara svåra att urskilja i detalj. En ljudisoleringsnivå som kan betraktas som lägsta standard, där krav föreligger på ljudisolering och avskildhet.

R’w 32-39 dB
Normala samtal kan höras i de lägre isoleringsnivåerna. I det övre skiktet kan enstaka ord höras vid normal samtalshöjd men kan vara svåra att uppfatta. En låg isoleringsstandard som kan accepteras i de fall där låga krav ställs på ljudisolering.

Ljudmiljö förbättras med bra akustik

Akustiken i rummet uppstår genom att ljudet studsar mellan väggar, golv och tak. Genom att reducera och/eller att styra hur ljudet fortplantar sig kommer rummet och ljudmiljön att kännas behagligare.

Winabs akustiska väggar har en effektiv ljudabsorbent placerad bakom ett tyg. Väggen bidrar både estetiskt och ljudmässigt till trivseln i lokalen där den är installerad.