En vedertagen europeisk brandklass är Euro klass B-s1, d0 som ställer krav på väggens och takets ytskikt.

Euroklassystemet delar in material i klasserna A1, A2, B, C, D, E och F. A1 avser icke-brännbara material. Klass B avser begränsat brännbara material medan klass F avser produkter där det inte finns något specifikt resultat i fråga om reaktion vid brandpåverkan.

Klasserna s1, s2 och s3 indikerar rökutveckling och d0, d1 och d2 risken för brinnande droppar. Beteckningen s1 ger lägre rökutveckling än s3. d0 anger att materialet inte avger några brinnande droppar eller partiklar. Vid klassificeringen d2 är risken för brinnande droppar betydligt större.