I rätt ljudmiljö mår människor bra

Att skapa bra ljudmiljö handlar om att hantera ljud av olika styrka och karaktär. Vissa ljud upplevs behagliga och informativa, andra upplevs som störande och påverkar arbetsro, koncentration och delaktighet. 

Ljudreduktion är en viktig egenskap hos alla våra produkter. Våra vik- och blockväggar utvecklas för att reducera ljudpåverkan från omvärlden och testas för att uppfylla önskade ljudklasser. Vi har också ett brett och genomtänkt program av ljudabsorberande produkter som kan vara till hjälp för att optimera rummets akustik. 

Winab textilväggar

Väggar för bra ljudmiljö

Materialval och uppbyggnad är avgörande för hur skiljeväggar hanterar ljud. Vi erbjuder block- och vikväggar för de flesta ljudkrav.

Läs mer

Ljudabsorberande produkter

Med absorberande paneler, textilier och smarta akustikprodukter kan rummets ljudmiljö avsevärt förbättras. Vi har det som krävs.

Läs mer

Välkommen till Winabs ljudskola

I Winabs ljudskola reder vi ut innebörden av centrala begrepp som är viktiga vid skapandet av en bra ljudmiljö.

Läs mer

Vill du veta mer om hur vi kan nå en bra ljudmiljö för dig, kontakta;

Jörgen Beckman
Försäljning Sverige
Tel. 08-5200 51 16
jorgen.beckman@winab.se