Teknisk information

Vikväggen består av aluminiumprofiler, ytbelädda skivor, mellanliggande isolering och ljuddämpande material. Tätlister mellan varje sektion samt mot tak och golv. Gångdörr kan placeras i slutsektionen eller mitt på vikväggen när den är tvådelad. Anslutning mot befintlig vägg sker med justerbar karmprofil i vitlackerat aluminium.

Specifikationer

Tjocklek 80 mm (gäller samtliga vikväggar)
Vikt/m² 26-42 kg beroende på kraven på ljudreduktion (inkl skenor och monteringsdetaljer)
Sektionsbredd Min 400 mm / Max 1000 mm
Höjd Max 6000 mm
Färg/ytbehandling Enligt önskemål
Ljudreduktion Rw 41-52 dB

Monteringsanvisning

WINABs vikväggar är enkla att montera. Väggen levereras väl emballerad på pall med skenorna levererade i en egen bunt. Tillsammans med väggpanelerna ligger en låda med beslag och tillbehör. Panelerna ligger i den ordning som de ska lyftas upp i takskenan. Undvik därför att byta ordning på panelerna i samband med lossning.

För god och tät funktion mellan golv och vägg krävs att golvet är plant. Det är mycket viktigt att anslutande konstruktion (golv, vägg och tak) uppfyller ljudkraven och varken orsakar överhörning eller flanktransmission t.ex. ventilation, flytande golv och tvärgående balkar.

Verifiera om du ska sätta en golvgående eller takhängd vikvägg. Den takgående vikväggen kräver en takkonstruktion som tål hela vikväggens vikt. Uppstår problem med montaget, är ni välkomna att kontakta oss.

Nedladdningsbara filer

Ladda ner monteringsanvisning

 

Monteringsanvisning WINAB 2000, hängande vikvägg

Sektionerna är numrerade i överkant, 1,2,3 osv – startsektionen alltid som nr 1. Numren läses alltid från samma håll.

 1. Montera 1 st takskena (U-profil) i den ände där väggen skall parkeras. Glöm ej bultarna i centrum på skenan. Tryck därefter upp den andra takskenan, montera muttrarna.
 2. Startkarm med sektion nr 1, monteras stående noggrant i lod under takskenans centrum.
 3. Res sektion nr 2 och 3 varav den ena har ett hjul som skall träs in i den öppning som du har lämnat i takskenan. Hjulet är förjusterat från fabrik och återfinns på varannan sektion. Passa in gångjärnen samt tryck i sprintarna. Om övre sprinten ej kan tryckas i uppifrån på grund av platsbrist, böjes den något ca: 2cm under hatten och trycks i underifrån.
 4. Fortsätt enligt punk 3 med de resterande sektionerna nummerordning, 4,5 osv.
 5. Montera återstående takskensbitar.
 6. Drag ut väggen och lås fast den i plant läge med spanjoletterna.
 7. Justera takskenan så att tätmingslisterna ligger an mot golvet.
 8. Montera slutkarmen och utför eventuell breddjustering.
 9. Skruva fast spanjolettbrickorna samt montera golvbeslaget för spanjoletten i sektionen närmast dörren. Montera skålhandtag.
 10. Foga mot vägg och tak för att säkerställa ett tätt montage.

Monteringsanvisning WINAB 2000, golvgående vikvägg

Sektionerna är numrerade i överkant, 1,2,3 osv. startsektionen alltid som nr 1. Numren läses alltid från samma håll.

 1. Golvskenan monteras exakt i våg ± 1 mm.
 2. Startkarm med sektion nr 1, monteras stående på golvskenan noggrant i lod.
 3. Skruva fast takskenans U-profil i lod över golvskenan, montera under taksskenan samt trä i tätningslisten.
 4. Res sektion nr 2, passa in gångjärnen samt tryck i sprintarna. Om övre sprinten ej kan tryckas i uppifrån på grund av platsbrist böjes den något ca: 2cm under hatten och trycks i underifrån.
 5. Fortsätt enligt punk 4 med de resterande sektionerna i nummerordning, 3,4,5 osv.
 6. Drag ut väggen och lås fast den i plant läge med spanjoletterna.
 7. Justera takskenan så att tätmingslisterna ligger an mot sektionernas överkant.
 8. Montera slutkarmen och utför eventuella breddjustering.
 9. Skruva fast spanjolettbrickorna samt montera handtag.
 10. Foga mot vägg och tak för att säkerställa ett tätt montage.

Parkering - fyra alternativ att välja mellan

En vikvägg är helt slät i stängt läge. I öppet läge parkerar du sektionerna på det ställe som är mest lämpligt sett till hur lokalen ser ut och ska fungera. Du bör även ta hänsyn till vad de byggnadstekniska lösningarna tillåter.

Öppnade vikväggar parkeras alltid direkt i eller intill stängningslinjen. Nedan ser du vilka alternativ du har möjlighet att välja.

Nedladdningsbara filer

Parkeringsalternativ som PDF

 

Parkeringsalternativ

Klicka på bilderna för att se i 3D.

1-flyglig vikvägg

1-flyglig, centrumhängd vikvägg

Parkeringsrutan placerad i stängningslinjen med gångdörr i sista sektionen. Kan utföras som golvgående eller takhängd.

2-flyglig vikvägg

2-flyglig, centrumhängd vikvägg

Parkeringsrutorna placerade i stängningslinjen och gångdörr mitt på vikväggen. Kan utföras golvgående eller takhängd.

1-flyglig vikvägg

1-flyglig, kanthängd vikvägg

Parkeringsrutan placerad innanför stängningslinjen och gångdörr i sista sektionen. Utföras endast golvgående.

2-flyglig vikvägg

2-flyglig, kanthängd vikvägg

Parkeringsrutorna placerade innanför stängningslinjen och gångdörr placerad mitt på vikväggen. Utföras endast golvgående.

Principritningar

020
Centrisk enflyglig

020B
Centrisk enflyglig

021
Centrisk enflyglig

021B
Centrisk enflyglig

022
Centrisk tvåflyglig

022B
Centrisk tvåflyglig

023
Centrisk tvåflyglig

024
Excentrisk enflyglig

025
Excentrisk enflyglig

026
Excentrisk tvåflyglig

Samtliga principritningar vikvägg

BIM-objekt centrisk
Vikvägg centrisk med dörr

BIM-objekt excentrisk
Vikvägg excentrisk med dörr