Parkering

I stängt läge ger din vikvägg en helt plan väggyta. I öppet läge behöver sektionerna parkeras på en plats som är lämpligt utifrån lokalernas utformning och funktion. Hänsyn behöver ibland även tas till bärighet och byggnadstekniska begränsningar.  

För vikväggar erbjuds fyra olika parkeringsalternativ.

Centrumhängda vikväggar

Enflyglig vikvägg

Parkeringsrutan placerad i stängningslinjen och gångdörr i sista sektionen.

Tvåflyglig vikvägg

Parkeringsrutorna placerade i stängningslinjen och gångdörr mitt på vikväggen.

Kanthängda vikväggar

Enflyglig vikvägg

Parkeringsrutan placerad innanför stängningslinjen och gångdörr i sista sektionen.

Tvåflyglig vikvägg

Parkeringsrutorna placerade innanför stängningslinjen och gångdörr mitt på vikväggen.

Parkeringsalternativ

1-flyglig vikvägg

1-flyglig, centrumhängd vikvägg

Parkeringsrutan placerad i stängningslinjen med gångdörr i sista sektionen. Kan utföras som golvgående eller takhängd.

2-flyglig vikvägg

2-flyglig, centrumhängd vikvägg

Parkeringsrutorna placerade i stängningslinjen och gångdörr mitt på vikväggen. Kan utföras golvgående eller takhängd.

1-flyglig vikvägg

1-flyglig, kanthängd vikvägg

Parkeringsrutan placerad innanför stängningslinjen och gångdörr i sista sektionen. Utföras endast golvgående.

2-flyglig vikvägg

2-flyglig, kanthängd vikvägg

Parkeringsrutorna placerade innanför stängningslinjen och gångdörr placerad mitt på vikväggen. Utföras endast golvgående.