Blockväggar - dold parkering och rena golvytor

Öka flexibiliteten på din arbetsplats med blockväggslösningar från Winab. Blockväggen är ett utmärkt alternativ i rymliga lokaler med högt i tak där samtidigt kraven på ljudmiljön är höga. Väggblocken flyttas smidigt i olika riktningar och formar utrymmen anpassade till användarens krav. Då väggen inte behövs parkeras den snabb och smidigt på lämplig plats i eller utanför rummet. 

Vad är egentligen en blockvägg

En blockvägg består av takhängda, fristående väggblock som förflyttas längs bärskenor i taket. Skenorna kan ha olika skärningslinjer i samma rum vilket möjliggör stor flexibilitet sett till rumsindelningen. I stängt läge bildar blocken en plan, attraktiv väggyta.

Den takhängda konstruktionen eliminerar behovet av golvskenor och ger – i lägen när dörrarna står parkerade – helt opåverkade golvytor. Det enda som syns är skensystemet i taket. 

I sidled tätas blocken mot varandra med hjälp av kantprofiler i aluminium. Utskjutningsbara tätningsbalkar tätar och fixerar väggblocken mot golv och tak så att blockväggen – i stängt läge – alltid bildar en fast och plan väggyta. Tätning mot slutkarm sker med ett slutblock med teleskoptätning.

Blockväggen kan levereras med en eller flera gångdörrar med valfri placering. Dörrarna är dimensionerade för att uppfylla gällande tillgänglighetskrav för personer med nedsatt rörelseförmåga (PBL och PBF).

Ladda ner broschyren för blockväggar

För rymliga lokaler med höga ljudkrav

Blockväggens flexibilitet och stabila konstruktion gör den lämplig att använda vid avskärmning av stora lokaler i t.ex konferensanläggningar, skolor, hotell, restauranger och andra offentliga miljöer där verksamheten och utrymmesbehoven ofta förändras. Med flexibla blockväggslösningar skapas snabbt och smidigt nya "rum i rummet" med storlekar anpassade både för större och mindre grupper.

Blockväggens uppbyggnad gör den också till ett utmärkt alternativ i miljöer med högt ställda ljudkrav. Väggarnas isolering, ytskikt och tätningar mot golv och tak motverkar spridning av ljud från rum till rum vilket är en viktig egenskap sett till arbetsmiljön.

Winabs blockväggar är testade av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och ljudklassade med en ljudreduktion motsvarande Rw 41 till 53 dB.

Utökat utrymme vid behov

Winab blockvägg

Winab blockväggar

En- eller tvåpunktsupphängning – med eller utan brandklass

Samtliga blockväggar tillverkas efter beställarens önskemål sett till mått, sektionsindelning och ytbehandling. Väggarna erbjuds i två grundutföranden – en- eller tvåpunktsupphängd – med eller utan brandskydd.

Blockvägg med enpunktsupphängning

Användningsområde: Enkel stängningslinje från punkt A till punkt B.

Ljudreduktion: 41-53 dB

Blockvägg med tvåpunktsupphängning

Användningsområde: Flexibel stängningslinje. Kan parkeras dolt på annan plats i rummet, i anslutande nischer eller utanför rummet.

Ljudreduktion: 41-53 dB

Brandblockvägg med enpunktsupphängning

Användningsområde: Enkel stängningslinje från punkt A till punkt B. För miljöer med krav på brandklassning enligt EI30 och EI60. 

Ljudreduktion: 46 & 50 dB

Brandblockvägg med tvåpunktsupphängning

Användningsområde: Flexibel stängningslinje. Kan parkeras dolt på annan plats i rummet, i anslutande nischer eller utanför rummet. För miljöer med krav på brandklassning enligt EI30 och EI60. 

Ljudreduktion: 46 & 50 dB

Nischdörr

Med genomtänkta nischdörrar kan väggblocken gömmas i ett stängt utrymme.

Winab erbjuder nischdörrar upp till 6 meters höjd. Dörrarna tillhandhålls kanthängda eller skjutbara som blockväggspaneler.

Exempel nischdörr
Exempel skjutbar nischdörr

Nischdörr

Planera din blockvägg

Ljudmiljö

1. Ljudkrav

Fundera över ljudmiljön och vilka krav den ställer.

Ytbehandling

2. Design / material

Välj utseende. Väggarna går att få i mängder av material och kulörer.

3. Takskena

Hur ska takskenan monteras i förhållande till taket? Tre alternativ finns.

Se alla blockväggskenor

Parkering

4. Parkering

Hur ska väggen parkeras? Väggarna erbjuds 1- eller 2-punktsupphängda.

Tillval

5. Tillval

Anpassa väggarna med tillval som exempelvis dörrar, fönster eller whiteboards.