Normer och standards

Arbetsmiljö och säkerhet är självklara nyckelord i våra kunders verksamhet. Våra väggsystem är därför utvecklade för att möta höga krav kring till exempel brandskydd, kvalitet och ljudmiljö. Produkterna genomgår kontinuerligt tester och är godkända av etablerade provningsaktörer enligt nationella och internationella krav.

Brand och ljud

Brandklassade produkter ska motverka brandspridning och bromsa temperaturökningar. Produkterna ska också ha egenskaper som underlättar säker utrymning i händelse av brand. Normer kring brandskydd sammanfattas i Boverkets byggregler (BBR).

Bestämmelser kring buller och ljudstörningar finns på samma sätt summerade i BBR men också i andra regelsamlingar som Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring arbetsplatsens utformning.

Kvalitet och miljö

Kvalitet är en av våra kärnfrågor och vi är sedan lång tid tillbaka kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Certifieringen ger oss styrning och kontroll men också ett effektivt verktyg för att möta våra kunders behov, nu och i framtiden.

Ett högprioriterat område är också hållbarheten där vi satsar hårt och målmedvetet på att producera på ett sätt som minimerar vår påverkan på miljön. Winab är sedan 2008 certifierade enligt ISO 14001.

Vi bidrar också till hållbara lösningar genom att vara transparenta med fakta kring våra produkters egenskaper. Relevanta miljöuppgifter redovisas i miljöbedömningssystem som våra kunder enkelt kommer åt. 

Jörgen Beckman
Försäljning Sverige
Tel. 08-5200 51 16
jorgen.beckman@winab.se