Behovet avgör valet av skiljevägg

Winab erbjuder vikväggar och blockväggar med stor variation sett till design, teknik och funktionalitet. Men vilken typ av skiljevägg passar egentligen bäst? Det enkla svaret är att det är behovet och lokalens förutsättningar som fäller avgörandet.

Vikvägg

Vikväggens enkelhet gör den till ett utmärkt alternativ i mindre och medelstora lokaler. Golvgående vikväggar – där tyngden vilar mot en skena i golvet – kan även monteras i miljöer där takets bärighet inte klarar höga belastningar.

Designmässigt erbjuds vikväggar i alla tänkbara material och kulörer. Oavsett lokalens interiöra stil finns därför alltid en vikvägg som passar in. Programmet omfattar ytskikt i ett brett urval av material och kulörer. Väggen kan med fördel även förses med fotografiska motiv eller kläs med ljudabsorberande paneler eller textilier.

Glasvikväggar är ett attraktivt och praktiskt alternativ som kombinerar krav på avskildhet med exklusivitet och möjligheter att dra nytta av ljuset från yttermiljön eller närliggande lokaler.

Vikväggar är vanliga i kontorsmiljöer, skolor och förskolor men också i restauranger och mindre konferensanläggningar.

Vikvägg

Generella fördelar

 • Utformas utefter lokalens förutsättningar
 • Stort utbud av material och kulörer

Specifika fördelar

 • Enkel att hantera
 • Golvgående konstruktion innebär låga krav på takets bärighet

Rekommenderade miljöer

 • Kontor
 • Skolor och förskolor
 • Restauranger
 • Mindre konferensanläggningar

Blockväggar

Blockväggen har en kraftfullare konstruktion och erbjuder därför ett högre mått av ljudisolering. De passar därför bra i lokaler med höga krav på ljudmiljön. Blockväggen är även ett lämpligt alternativ i omfångsrika lokaler med högt i tak.

Blockväggar är enkla att hantera och tar liten eller ingen plats i lokalen när de är parkerade. Den takhängda konstruktionen eliminerar dessutom behovet av golvskenor och ger – i lägen när dörrarna står parkerade – helt opåverkade golvytor. Det som syns är skensystemet i taket. 

Ett starkt argument för blockväggen är möjligheterna till flera stängningslinjer i samma rum. Flexibiliteten är stor då lokalen går att dela i flera rum med storlekar anpassade för ändmålet.

Blockväggar med glasuttag förenar blockväggens funktionalitet med möjligheter att dra nytta av ljuset från yttermiljön eller närliggande lokaler.

Blockväggar monteras företrädelsevis i stora lokaler som t.ex konferensanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer.

Winab blockvägg

Generella fördelar

 • Utformas utefter lokalens förutsättningar
 • Stort utbud av material och kulörer

Specifika fördelar

 • Kraftfull konstruktion
 • Starkt ljudisolerande
 • Klarar höga takhöjder
 • Inga/små ingrepp på lokalens golvyta
 • Möjligheter till dold parkering
 • Flera stängningslinjer

Rekommenderade miljöer

 • Större kontor/konferensrum
 • Konferensanläggningar
 • Skolor/universitet
 • Hotell
 • Större utrymmen i offentliga miljöer 

Dorma Hüppe

Dorma Hüppe ger en extra dimension till vårt blockväggssprogram. 

Under varumärket Variflex erbjuds exklusiva blockväggslösningar för lokaler med extrema takhöjder och höga krav på ljudmiljön. Dorma Hüppes produkter erbjuds även i helglasat utförande under märkesnamnet Varitrans.

Dormas blockväggar är vanliga i konferenscentranskolor, hotell, restauranger och andra offentliga miljöer med höga krav på interör design.

Dorma Hüppe Winab

Generella fördelar

 • Utformas utefter lokalens förutsättningar
 • Stort utbud av material och kulörer

Specifika fördelar

 • Exklusiv design
 • Starkt ljudisolerande
 • Klarar extremt höga takhöjder
 • Hel- eller halvautomatiska lösningar

Rekommenderade miljöer

 • Stora konferensanläggningar
 • Mässhallar
 • Skolor/universitet
 • Hotell
 • Större utrymmen i offentliga miljöer