Kvalitetskrav

Kvalitet innebär i vår tolkning att skapa väggar som uppfyller våra kunders krav på utseende och funktion, men också att erbjuda hög leveransförmåga och en flexibel och serviceinriktad organisation. Våra kvalitetsmål nås genom att följa en väl genomarbetad kvalitetspolicy. Vi är också kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Kvalitetspolicy

I Winabs kvalitetspolicy finns övergripande kvalitetsmål men också riktlinjer för hur vi ska nå höga ambitioner kring vår långsiktiga kvalitet.

Övergripande kvalitetsmål:
  • Våra produkter ska uppfylla önskade, utlovade och avtalade egenskaper.
  • En vägglösning från Winab ska levereras i rätt tid och till överenskommet pris.
  • Produkterna ska uppfylla tillämpbara normer, lagar och förordningar.
Kvalitetsmålen nås genom:
  • att varje medarbetare känner till och förstår kvalitetspolicyns och kvalitetsplanens innehåll.
  • en organisation där vars och ens ansvar och befogenheter för olika uppgifter tydligt framgår.
  • våra medarbetare har rätt kunskap inom sitt arbetsområdet och känner ansvar för den egna uppgiften.
  • våra anställda identifierar och rapporterar förekommande problem.
  • utrustningar och lokaler är ändamålsenliga och gott skick.
  • vårt kvalitetsstyrningssystem enligt EN ISO 9001 är inarbetat och tillämpas i företaget.
  • kvalitetssystemet ständigt revideras och förbättras.

Kvalitetsstyrning

Winab är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Certifieringen ger oss styrning och kontroll men också ett effektivt verktyg för att möta våra kunders behov, nu och i framtiden.

Ladda ner certifikat