Vikväggar - när du snabbt behöver ett extra rum

Med en smart och flexibel vikvägg förvandlas den för dagen överdimensionerade samlingssalen, utbildningslokalen eller konferensrummet till mindre enheter anpassade för ändamålet. Nyttja varje dyrbar kvadratmeter på bästa sätt med en vikväggslösning från Winab.

Vikväggar ger dig utrymmet du för stunden behöver

Vikväggen är det optimala valet för lokalanvändare med höga krav på flexibilitet. I miljöer där utrymmesbehovet ofta varierar är vikväggen en snabb och effektiv lösning. Exemplen är många.

  • I kontorsmiljöer kan det öppna landskapet, matsalen eller konferensrummet på ett ögonblick förvandlas till avgränsade grupprum eller tillfälliga arbetsrum för enskilda medarbetare. 

  • Skolans klassrum och föreläsningsalar kan på samma sätt göras om till tysta, effektiva utrymmen för grupparbeten eller enskilda studier. Med en glasvikvägg kan läraren arbeta med parallella grupper men behålla sin överblick av samtliga rum.

Ladda ner broschyren för vikväggar

  • Vikväggar är också ett utmärkt alternativ i restauranger och mindre konferensanläggningar där tillgängliga utrymmen enkelt anpassas till sällskapet som väntas för dagen. Rumsnärvaron, ljudmiljön och trivseln förbättras med rätt storlek på lokalen.

Inte bara en vägg

Med kreativa idéer kan den plana ytan av en stängd vägg också ge rummet färg och karaktär. Väggpanelerna kan med fördel även användas som skrivtavla, projektorvägg eller som tillfällig anslagstavla. 

För att öka planlösningens öppenhet kan väggpartierna också förses med dörrar och fönsteröppningar placerade utifrån ett sätt som passar lokalens planlösning.

Byggvaubedömningen

SundaHus

När utrymmesbehovet ofta varierar

Winab Vikvägg

Winab vikvägg

Teknik och flexibilitet gör oss till nummer ett

Winab leder utvecklingen av vik- och blockväggar på den nordiska marknaden. Med modern teknik och hög flexibilitet kan vi erbjuda exakt de lösningarna våra kunder eftersöker.

Merparten av våra väggprodukter är kundunika och anpassas till kundens önskemål sett till storlek, material och sektionsindelning. Winabs vikväggar har många fördelar.

• Lätta att hantera

Winabs väggar byggs kring profiler av aluminium. I profilerna monteras väggskivor, isolering och ljuddämpande detaljer valda utifrån de egenskaper kunden eftersöker. 

Materialvalen ger våra väggar lägre vikt än andra alternativ som t.ex träväggar. Låg vikt och smart konstruktion gör också våra väggar lätta att hantera och montera.

• Teknik som utvecklas

Tekniken utvecklas ständigt för att förbättra väggarnas egenskaper. Nya beläggningar och glastyper skapar nya förutsättningar och användningsområden. 

• Driftsäkra med lång livslängd

Våra servicejournaler talar sitt tydliga språk. Konstruktion och materialval gör våra väggar slitstarka och driftsäkra. Kostsamma reparationer förekommer sällan.

• Valfrihet i alla led

Lokalen och kundens önskemål avgör valet av vägg. Vi möter upp med stor valfrihet sett till design, material, upphängning, parkeringsmöjligheter och andra tekniska egenskaper. 

Varje vägg som lämnar produktionen bygger på genomtänkta val framkomna i dialogen med kund.

• Verifierat miljöval

Hållbarhet och miljö är centrala begrepp inom hela vår verksamhet och vi är fullt transparenta kring våra produkters egenskaper. Relevanta miljöuppgifter redovisas till byggbranschen miljöbedömningssystem, som våra kunder enkelt kommer åt. Under hållbarhetskrav kan du läsa mer.

Fem val på vägen mot den rätta vikväggen

Ljudmiljö

1. Ljudmiljö

Kundens önskemål kring ljudmiljön är avgörande för vikväggens uppbyggnad.

Med rätt material, tjocklek, vikt och ytstruktur kan vi påverka väggens ljudegenskaper.

Läs mer

2. Upphängning

Vikväggen erbjuds i två grundutföranden.

Takhängda vikväggar löper i en takskena och tätas mot golvet med gummilist.

Golvgående vikväggar löper i en golvskena med tyngden vilande mot golvet.

Läs mer

Parkering

3. Parkering

I öppet läge parkeras vikväggen på ett sätt som är lämpligt utifrån lokalernas utformning och funktion.  

Vi erbjuder fyra parkeringsalternativ utifrån kombinationerna en- / tvåflyglig vägg i centrumhängt- / kanthängtutförande.

Läs mer

Ytbehandling

4. Design / material

Välj ur ett brett sortiment av melamin, laminat, faner och målad yta i ett rikt utbud av mönster och kulörer. 

Vi erbjuder även fabriksmålade väggar i valfri färg, tygklädda paneler samt vikväggar med glas.

Läs mer

Tillval

5. Tillval

Anpassa väggarna med tillval som exempelvis fönster, tyg eller whiteboard.

Läs mer