Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö är för oss en arbetsplats där medarbetarna tycker om att gå till jobbet. En sund arbetsplats med motiverande arbetsuppgifter och god stämning, där arbetsskador och arbetsrelaterade olycksfall är sällsynta.

Säkerhet

Säkerheten på vår arbetsplats är viktigare än allt annat. Vi ägnar därför mycket tid och kraft åt att skapa rutiner som säkerställer en bra arbetsmiljö och minimerar risken för olyckor.

Målsättningen är självklar. Vi ska alltid sträva efter en nollvision vad gäller arbetsrelaterade olyckor. 

Vägen dit går genom;

  • Engagemang – Varje Winab-medarbetare har ett personligt ansvar och förväntas känna delaktighet i arbetet att skapa säkra arbetsplatser. 

  • Rätt material och metoder – Vid val av produkt, metod, utrustning och fordon ska hänsyn alltid tas till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

  • Riskmedvetenhet – Säker arbetsmiljö når vi genom att förstå riskerna i vårt arbete och att använda det vi lärt oss till att undvika tillbud och skador. 

  • Skyddsutrustning – Skador till följd av slarv med skyddsutrustningen är dessvärre vanliga på de flesta arbetsplatser. Varje Winab-medarbetare har ett eget ansvar att hålla sig informerad och använda den utrustning som våra skyddsföreskrifter kräver.

Arbetsglädje

På Winab ska varje medarbetare känna glädje i sitt arbete.

Engagemang och motivation uppnås genom att på alla sätt skapa känslan av delaktighet i arbetet. Vi ska ha utvecklade rutiner för medarbetarsamtal och ett löpande utvecklingsarbete.

Vi ska i alla led medverka till sociala aktiviteter för att stärka samhörighet och trivsel.

 

Arbetsmiljö