Blockväggar - för stora rum med höga ljudkrav

Blockväggar är ett utmärkt alternativ i stora lokaler med högt i tak där samtidigt kraven på ljudmiljön är höga. Väggblocken flyttas smidigt i olika riktningar och formar utrymmen anpassade till användarens krav. 

Winab blockvägg

Blockväggar ger bra ljudmiljö

Blockväggens uppbyggnad och generösa isolering gör den till ett utmärkt alternativ för rumsavskämningar i miljöer med högt ställda ljudkrav.

Läs mer

Parkering blockvägg

Hur kan väggen parkeras?

Blockväggarna består av enkelt flyttbara väggelement som löper i takskenor. Blocken kan levereras som en- eller tvåpunktsupphängda beroende på parkeringsönskemål.

Läs mer

Planera din blockvägg

Ljudmiljö

1. Ljudkrav

Fundera över ljudmiljön och vilka krav den ställer.

Ytbehandling

2. Design / material

Välj utseende. Väggarna går att få i mängder av material och kulörer.

3. Takskena

Hur ska takskenan monteras i förhållande till taket? Tre alternativ finns.

Se alla blockväggskenor

Parkering

4. Parkering

Hur ska väggen parkeras? Väggarna erbjuds 1- eller 2-punktsupphängda.

Tillval

5. Tillval

Anpassa väggarna med tillval som exempelvis dörrar, fönster eller whiteboards.

Vikväggar

Blockväggar

Blockväggens flexibilitet och stabila konstruktion gör den lämplig i stora lokaler med höga ljudkrav.

Läs mer

Glasvikväggar

Glasblockväggar

Vi erbjuder glasförsedda blockväggar med stor variation sett till profilutförande och glastyp.

Läs mer

Brandvikväggar

Brandblockväggar

Vi har utvecklat brandklassade blockväggar som svarar upp mot gällande europeisk standard.

Läs mer