1) Väggens bredd (mm)

2) Väggens höjd (mm)

3) Väggtyp

4) Artikelnummer

VÄGGENS VIKT (kg)

VIkväggar

ARTIKELNUMMER LJUDVÄRDE TJOCKLEK C:A VIKT/M2
10-41 41dB 80mm 26kg
10-44 44dB 80mm 30kg
10-47 47dB 80mm 35kg
10-49 49dB 80mm 40kg
10-50 50dB 80mm 41kg
10-52 52dB 80mm 42kg

Glasvikväggar

ARTIKELNUMMER LJUDVÄRDE TJOCKLEK C:A VIKT/M2
30-1 47dB 80mm 48kg

Blockväggar

ARTIKELNUMMER LJUDVÄRDE TJOCKLEK C:A VIKT/M2
20-41 41dB 85mm 26kg
20-44 44dB 85mm 30kg
20-46 46dB 85mm 35kg
20-48 48dB 85mm 40kg
20-50 50dB 85mm 42kg
20-52 52dB 100mm 52kg

Brandklassade vikväggar

ARTIKELNUMMER LJUDVÄRDE TJOCKLEK C:A VIKT/M2
10-EI 30 c:a 47dB* 100mm 40kg

Brandklassade blockväggar

ARTIKELNUMMER LJUDVÄRDE TJOCKLEK C:A VIKT/M2
20-EI 30 c:a 46dB* 100mm 54kg
20-EI 60 50 dB 110mm 63kg