Smarta skiljeväggar ger flexibla arbetsplatser

Rumsindelning är en nyckelfråga i all arkitektur. Bra planlösningar är avgörande för trivseln på arbetsplatsen men också för att nå en interiör och arbetsmiljö som verkligen fungerar. Winabs flexibla blockväggar och vikväggar erbjuder smarta avgränsningslösningar för alla miljöer.

Lösningar som uppfyller både publika och privata behov

Att kombinera design och trivsamhet med full funktionalitet är en utmaning i de flesta arbetsmiljöer. Aktiviteten och utrymmesbehovet varierar och lokalen känns ibland överdimensionerad och svår att disponera. Balansen mellan det avgränsade privata och det mer publika är inte sällan en nyckelfråga vid planering av offentliga rum.

Rumsavskiljning med hjälp av vikväggar och blockväggar är ett smart och smidigt sätt att anpassa lokalen till behovet för dagen. Arbetsytorna kan på ett ögonblick förvandlas, utan stora och kostsamma ingrepp.

Mötes- och konferensutrymmen

Med moderna, lätthanterade skiljeväggar uppfylls kontorets behov av mötes- och konferensutrymmen. 

Vik- eller blockväggar placeras på lämplig plats i ett större rum för att, vid behov, delas upp i mindre zoner. Om väggarna är vikbara kan den mötesansvarige själv snabbt förlänga eller förkorta dem beroende på rummets och mötets förutsättningar, antalet deltagare och aktivitetsform.

Paus- och omklädningsrum

Paus- och omklädningsrum är värdefulla utrymmen på de flesta arbetsplatser. Pausrummet ger personalen möjligheter till en stunds avkoppling i avskildhet. Vid behov kan mobila omklädningsskåp och bänkar installeras, alternativt TV, sällskapsspel eller annat som medverkar till en lägre stressnivå på arbetsplatsen.

Skol- och undervisningslokaler

Med en snabb manöver kan vik- eller blockväggen dela av den stora undervisningssalen till mindre utrymmen för grupparbeten eller enskilda studier. Med glasade lösningar kan läraren arbeta med parallella grupper, men behålla överblicken av samtliga rum.

Vårdmiljöer och äldreboenden

Vård- och äldreboenden är typexempel på miljöer där många krav måste tillgodoses. Skiljeväggar kan användas för avdelning av vårdsalar där patienter avskiljs från varandra men också för att separera besöksutrymmen från behandlingsrum.

Exempel på planlösningar


Planlösningsexempel

Med en skiljevägg ändras rummets planlösning och storlek snabbt utifrån behovet för dagen.

Planlösningsexempel

Blockvägg mellan matsal och pausrum, Malmö sjukhus.

Planlösningsexempel

Med en blockväggslösning förvandlas längan av konferensrum snabbt...

Planlösningsexempel

...till en öppen bankettyta för kvällen (Scandic Downtown Camper Stockholm).