Ägande och organisation

Del av Indutrade

Winab är sedan 2014 en del av börsnoterade storkoncernen Indutrade, en av Europas största och mest snabbväxande företagsgrupper med över 200 dotterbolag och drygt 6 000 anställda i 31 länder. Koncernens affärsidé är att marknadsföra och sälja komponenter med högt teknikinnehåll till kunder inom utvalda branschområden.

Indutrade-koncernen är organiserad i åtta affärsområden. Winab tillhör området Fluids & Mechanical Solutions

Indutrade organisationsträd

Vi finns där våra kunder finns

Winab:s organisation är formad för att ge snabb och säker service till kunder på samtliga marknader där våra produkter finns representerade.

Huvudkontor, produktion och lager finns på Ekerö utanför Stockholm. Ekerö är också utgångspunkten för vår svenska marknadsorganisation.

I Norden och stora delar av övriga Europa representeras Winab av lokala distributörer. Exportandelen har ökat år från år och står i dag för merparten av Winab:s produktion.