Blockväggar ger bra ljudmiljö

Blockväggens uppbyggnad och generösa isolering gör den till ett utmärkt alternativ för rumsavskärmningar i miljöer med högt ställda ljudkrav. Våra blockväggar ger en ljudreduktion på upp till Rw 53 dB.

Väggar anpassade till ljudkraven

Perceptionen av ljud är i högsta grad individuell. Det som knappt uppfattas av vissa upplevs som störande och besvärande av andra. Under ljudreduktion ges generella riktlinjer att tänka på när du formar kravspecifikationen för din skiljevägg.

Ljudmiljön påverkas av rummets storlek och form, av verksamheten i lokalen men också av de akustiska egenskaperna i omgivande golv, tak och väggar.

Väggens ljudegenskaper styrs av material, tjocklek, vikt och ytstruktur men också av storlek och upphängning.

Winabs blockväggar har en tjocklek på 85-110 mm och väger 26-63 kg. Väggarna består av aluminiumprofiler beklädda med ytbehandlade skivor, en mellanliggande isolering samt ljuddämpande material. Ytskikten bestäms utifrån ljudkrav och estetiska önskemål.

Testade och klassificerade

Winabs blockväggar är testade av Statens Provnings- och forskningsinstitut och klassade enligt gällande normer.

Klassning av ljudreduktion görs med två metoder. Test i laboratoriemiljö ger ett fastslaget laboratorievärde betecknat Rw. Laboratorievärdet skiljer sig från fältvärdet som betecknas R´w och som mäts i den miljö där väggen förekommer. Fältvärdet blir vanligtvis ca 3-6 dB lägre än Rw-värdet. Flanktransmission, då ljudet passerar över, under eller bredvid väggen, kan försämra fältvärdet ytterligare.

Mätningar av Winabs blockväggar ger en ljudreduktion motsvarande Rw 41 till 53 dB laboratorievärde. Fältvärdet är något lägre.


Bra akustik förbättrar rummets ljudmiljö

Rummets akustik bestäms av hur ljudet "studsar" mellan väggar, golv och tak. Genom att styra hur ljudet förflyttar sig kan ljudmiljön förbättras.

Vårt Quite Solutions-program omfattar smarta, estetiskt tilltalande ljudabsorbenter med mycket goda akustikegenskaper. Attraktiva paneler i ett genomtänkt modulsystem som ger utmärkta möjligheter till skräddarsydda lösningar. Panelerna är lätta att montera och kan kombineras efter eget tycke och smak.

Produkterna är testade på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med utmärkta akustiska resultat.