Teknisk chef

I rollen som Teknisk chef leder du i förändring och säkerställer att Winab’s produkter uppfyller de tekniska, kvalitativa och hållbara krav som ställs av kunder och intressenter.

Winab ser idag möjlighet till fortsatt tillväxt genom starkt fokus på produktutveckling samt genom ett utvecklat samarbete med utländska partners, vilket gör att vi nu är i behov av att rekrytera in en helt ny befattning som Teknisk chef. Den tekniska chefen ska leda en avdelning som idag består av tre personer som arbetar med Produktionsutveckling, Produktionsberedning och Teknisk support. Rollen ingår i bolagets ledningsgrupp tillsammans med VD, Ekonomichef och Produktionschef. I rollen förväntas du att både kunna utveckla den egna avdelningen och dess arbete internt och externt, men också att starkt bidra till bolagets övergripande utveckling.

Winab är inne i en förändringsprocess och vi kommer under 2022 implementera ett nytt affärssystem. Fokus kommer att ligga på produktutveckling samt att utveckla företagets samarbete med utländska partners. I denna process kommer du ha en betydande roll.

Dina ansvarsområden

I rollen som Teknisk chef är uppgiften att säkerställa att företagets produkter uppfyller de tekniska krav som ställs av kunder och intressenter och att produktfrågor hanteras på ett kvalitativt och hållbart sätt.

Ansvarsområdet omfattar fyra huvudområden; produktansvar, produktutveckling, projektstyrd produktionsanpassning och teknisk support.

Huvudsakliga ansvarsområden:

  • Leda avdelningens arbete och sätta mål och KPI:er för gruppens arbete.
  • Leda i förändring och prioritera aktiviteter inom ansvarsområdet och tillsammans med andra processägare göra tvärfunktionella, övergripande prioriteringar.
  • Säkerställa att verksamhetsområdet och produkterna kontinuerligt förbättras på måltal, kostnadseffektivitet, arbetsmiljö, miljö, kvalitet och produktivitet.
  • Ansvara för att produktdokumentationen uppdateras och håller rätt standard.
  • Fastställa strategier, projektplanering, mål, policys, processer, rutiner, budgetar etc. samt administrera verksamheten.
  • Ansvara för lönesättning, lönesamtal och medarbetarsamtal.
  • Motivera, engagera, stödja och kompetensutveckla medarbetare inom ansvarsområdet samt utveckla samarbetet i gruppen.
  • Att driva eget operativt arbete, produktutveckla, ta fram produktionsunderlag och utföra teknisk support.

Arbetsuppgifter

Hantera både strategiska och operativa frågor med snabba kast där kommande veckors leveranser ofta står i fokus.

Rollen kräver att du jobbar intensivt med din personal i den direkta personalledningen och genomföra kontinuerliga 1:1 möten samt avdelningsmöten.

För att klara uppsatta mål balansera kapacitetsbehov med egen kompetens/resurser och med behov av inhyrd personal varför rollinnehavaren kommer behöva jobba med konsultföretag samt upphandla tjänster och driva olika projekt.

Aktivt delta i företagets strategiska arbete och i utvecklandet av strategier och processer för att skapa en hållbar lönsam tillväxt samt ansvara för budgetplanering och kostnadsuppföljning för avdelningen.

Ta ett tydligt ansvar för frågor som rör hållbarhet, miljö och arbetsmiljö samt tillse att produkterna överträffar uppsatta krav och att arbetsplatsen är trygg och säker.

Vara en naturlig talesman för tekniska avdelningen, och kontaktperson gentemot andra avdelningar samt tillsammans med VD mot allehanda externa intressenter.

För att lyckas i rollen tror vi att du har relevant eftergymnasial utbildning i teknik. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som chef, helst från producerande bolag, gärna från tillverkande trä-, byggindustri eller liknande. Vidare talar och skriver du flytande svenska samt behärskar engelska på god nivå, då det är mycket kontakt med internationella kunder. Du har också vana från produktutveckling, projektledning samt erfarenhet från att utveckla arbetsprocesser. Att du har arbetat med förändringsledning ses som meriterande.

Som person är du en ledare som har lätt att kommunicera och uttrycka dig såväl verbalt som skriftligt med förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att prioritera i det dagliga arbetet och fatta egna beslut. Du inger förtroende och du har ett intresse för andra människor och en god förmåga att lyssna och förstå andras drivkrafter och behov. Du har förmåga att skapa en vi-känsla och ett ökat samarbete. Du kan även genomföra operativa moment för att sätta dig in i olika typer av processer och problemområden samt att du drivs av att utveckla arbetsprocesser och flöden för att skapa ökad effektivitet.

Vi erbjuder en spännande tjänst i ett marknadsledande bolag med kvalitetsprodukter. För rätt person kommer det finnas stora möjligheter att kunna påverka företagets framtida utveckling och resultat.

Intresserad?

Om du vill anta den här spännande utmaningen vill vi att du skickar in din intresseanmälan, i form av cv och personligt brev, genom vår partner i denna rekrytering Mercuri Urval via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-14631), så snart som möjligt då urval sker löpande.
Frågor besvaras av ansvarig konsult på Mercuri Urval; Jens Duvliden, jens.duvliden@mercuriurval.com, +46 (0) 70 288 01 29.

Gör din ansökan här.