Hållbarhetskrav

Att med begränsade naturtillgångar ge kommande generation samma goda livsvillkor som dagens, är nog de flesta av oss överens om. Inom Winab är vi fullt medvetna om de utmaningar som vi tillsammans står inför, och arbetar aktivt med att finna hållbara lösningar.

Miljöbedömningar

Som leverantör bidrar vi till hållbara lösningar genom att vara transparenta med vårt eget miljöarbete men också med fakta kring våra produkters egenskaper. Relevanta miljöuppgifter redovisas därför i miljöbedömningssystem som våra kunder enkelt kommer åt.

Byggvarubedömningen BVD  
Gör heltäckande bedömningar av byggvaror för att främja utveckling mot en giftfri och god bebyggd miljö samt för ansvarsfulla leverantörsled. Winabs produkter är miljöbedömda i Byggvarubedömningen.

Sunda Hus 
Bedömer produkter och ger fastighetsägare underlag för medvetna beslut som främjar miljön och människors hälsa. Winabs vägglösningar finns redovisade hos Sunda Hus.

BREEAM
Världsledande system för bedömning av produkters miljöpåverkan i byggnader. Vi tillhandahåller nödvändig dokumentation för våra kunders BREEAM-certifiering. 

LEED
Amerikans miljöcertifiering för byggnader. Certifieringen anpassas mot den svenska marknaden och ett flertal byggjekt där Winabs vikväggar monterats är certifierade enligt LEED.

Vid sidan av det som omnämnts finns ett flertal alternativa möjligheter att certifiera byggnader. Miljöbyggnad, EU Green Building och CEEQUAL är några exempel. Vi hjälper kunder som strävar efter ett miljöcertifikat med den produktdokumentation som projektet kräver.

Miljöcertifiering

Winab är sedan 2008 certifierade enligt ISO 14001 - en internationell standard för miljöledning.

Certifieringen verifierar att vi som företag sätter relevanta mål kring vår miljöpåverkan och uppfyller samtliga av de krav som standarden kräver.

Ladda ner certifikat