Parkering

Blockväggarna består av enkelt flyttbara väggelement för enkel och flexibel uppdelning. Väggarna erbjuds som enpunktsupphängda med en enkel stängningslinje mellan två punkter, alternativ som tvåpunktsupphängda med flexibel stängningslinje och parkering.

Parkeringsalternativ

Parkering K1

K1

Liten, kompakt parkering. Två- punktsupphängning där ena hjulparet löper i stängningslinjen. Ett parkeringsalternativ som är lämpligt att välja när ena sidan av blockväggen är blockerad på ett eller annat sätt eller att det kan vara svårt att hitta infästningar utanför stängningslinjen.

Parkering K3

K3

Ett parkeringsalternativ där vägg- segmenten parkerats intill/bakom utskjutande vägg. Parkeringen kan inte betraktas som ”dold” men väggsegmenten får ändå en viss undanskymd placering när lokalen skall användas fullt ut – utan blockväggen.

Parkering K4

K4

Väggsegmenten har parkerats i en nisch utanför stängningslinjen. Här finns också möjligheten att skapa en dold parkering genom att sätta ditt en nischdörr som helt döljer väggsegmenten när de är parkerade.

Parkering K5

K5

Ett exempel på parkering där en utskjutande vägg används för att linjera flera parkeringssektioner och ett större antal väggsegment till en relativt lång stängningslinje.

Parkering K6

K6

Nisch vriden i 90°. Väggsegmen- ten är parkerade utanför stäng- ningslinjen och precis som i K4 finns även här en möjlighet att skapa en helt dold parkering genom att sätta en dörr över nischen.

Parkering Z1

Z1

Kanske den vanligaste tvåpunkts- upphängningen av blockväggar. Upphängningen är relativt lätt att montera och att föredra jämförd med K1 som kräver fler hante- ringsmoment vid stängning, öppning och parkering av väggen.

Parkering Z2

Z2

Ett parkeringsalternativ där vägg- segmenten sticker ut i mindre vid sidan av stängningslinjen i jäm- förelse med t ex Z1.

Parkering E1

E1

Enpunktsupphängd blockvägg där väggen parkeras mitt i stängnings- linjen. Parkeringen är enkel och okomplicerad att montera.

Parkering special

Special

Vi utveckla kundanpassade upphängnings- och parkeringslösningar utifrån specifika krav.

Nischdörr för blockvägg

Nischdörrar

Vi kan göra nischdörrar upp till 6 meters höjd. Kanthängda eller skjutbara som blockväggspaneler.