Faner

Fanér är ett tunt skikt av trä som appliceras på en bärande panelskiva. Fanéret ger en lyxig och naturlig känsla med doft av naturen. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi olika tekniker för sammansättning av fanéret för att skapa mönster anpassade för olika miljöer (se exempel nedan).

Uppbyggnad

Fanér är ett tunt skikt av trä tillverkat av utvalda stockar som efter brakning, kokning och delning skärs med kniv (från ytan in mot kärnan) i tunna skivor. Endast de finaste delarna av trädet används och behandlas individuellt efter den unika stockens egenskaper.

Utförande

Fanér är ett ”levande” material med variationer av färg, struktur, ljust och mörkt.

Fanéret kan erhållas i alla kända träslag – ask, al, alm, bok, björk, furu, röd ek, äpple, päron, lärk, valnöt – för att nämna några exempel.

Egenskaper

Fanéret är ett dekorativt material med levande yta. Materialets tunnhet gör att det bör behandlas varsamt.

Miljöaspekter

Begränsat spill vid tillverkning. Krav på formaldehydfria lacker.

Faner

Exempel

Furu

Furu

Björk

Björk

Ek-fanerade bväggar

Ek

Lönn

Lönn

Sammansättningsteknik

Ek Kärna utvikt

Ek Kärna utvikt

Ek Kärna Plank

Ek Kärna Plank

Ek Kvart Utvikt

Ek Kvart Utvikt

Ek Kvart Plank

Ek Kvart Plank

Björk Kärna Utvikt

Björk Kärna Utvikt

Björk Kärna Plank

Björk Kärna Plank

Björk Kvart Plank

Björk Kvart Plank

Ask Kärna Utvikt

Ask Kärna Utvikt

Ask Kvart Utvikt

Ask Kvart Utvikt

Ask Kvart Plank

Ask Kvart Plank

Valnöt Kärna Plank

Valnöt Kärna Plank

Valnöt kvart utvikt

Valnöt Kvart Utvikt

Valnöt Kvart Plank

Valnöt Kvart Plank