Loading the content...
Navigation
Tag archives for:

ljudabsorberande väggar

Information om ljudabsorption och ljudisolering

Ljud har en förmåga att snabbt sprida sig och leta sig fram på de allra flesta tänkbara sätt.Nedan finns det beskrivet vad de olika begreppen som är relaterade till ljud innebär och hur man kan förbättra akustiken i ett rum.

LJUDVÄRDEN
dB – Decibel

Ljudvärden uttrycks i Decibel (dB). Generellt brukar man säga att ju tjockare en ljudisolering är desto bättre stänger en vägg ute ljud.
I själva verket är det ju högre dB en vägg har, desto bättre ljudvärde får väggen.

RW – laboratorievärde

En väggs ljudreduktionsvärden anges som Rw och är ett värde som väggen uppnår vid tester i laboratoriemiljö. När väggarna är på plats och färdigmonterade utförs nya tester, detta kallas att man mäter fältvärde (även kallat R´w) dvs man testar väggen i sin rätta miljö.

Det finns flera faktorer som kan påverka ljudvärdet när man testar väggen i sin rätta miljö. En vägg ger bäst ljudvärde om den monteras på ett golv som är jämt och fritt från sprickor och hål.

LJUDABSORBTION OCH LJUDISOLERING

Vad är skillnaden mellan ljudabsorption och ljudisolering?

Absorberande material fångar upp ljud som kan upplevas störande och förbättrar den allmänna ljudmiljön i ett rum. Ett rum utan absorberande ytor tillåter ljud att studsa mellan väggar, golv och tak och tar längre tid att dö ut. Ljudabsorberande väggar, paneler och tak kan installeras för att fånga upp ljudet snabbare och dämpa ljudet och dess efterklang.

Ljudisolerade väggar dämpar ljudet när det passerar och beroende på vilket ljudvärde väggen har avgörs hur mycket av ljudet som kommer igenom på andra sidan.

Fastigheter och byggnader brukar ha två typer av isolering:
Stegljudsisolering – reducerar ljud från steg på golv. Boverket har krav på stegljud för att inte störa grannar på undre våningsplan.

Luftljudsisolering – ljud som produceras i luften, tex trafik, vägarbeten mm.En akustikvägg tillsammans med ljudabsorberande material arbetar på olika sätt men mot samma mål; att förbättra akustik och ljudmiljö.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Winab.”

Back to top